Skip to main content
Auxiliary Technical Battalions

Bartko Ondrej

By 15. June 2022June 20th, 2022No Comments

Bartko Ondrej

* 1928

Ondrej Bartko zostal ako jediný súkromne hospodáriaci roľník v meste Kežmarok. Pozemky, dedičstvo otcov si mimoriadne vážil, lebo vedel, že aj jeho otec bol musel ťažko zarábať v Amerike Ondrej nechcel vstúpiť do JRD, za čo bol niekoľko rokov Vojenských táboroch nútených prác.

PLAY VIDEO

Leave a Reply

one × 4 =