Skip to main content

Prednáškový cyklus ĽUDSKÉ PRÁVA A KVALITA ŽIVOTA

Prednáškový cyklus ĽUDSKÉ PRÁVA A KVALITA ŽIVOTA

Zameraný na študentov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl
Bezplatný prednáškový cyklus, v ktorom cez príbehy obetí komunizmu v minulosti spoznáme potrebu rešpektovania ľudských práv v prítomnosti. Vyberte si z tém a rezervujte si termín.
  • Ľudské práva od roku 1945 po súčasnosť
  • Dôstojnosť a nedotknuteľnosť osoby
  • Právo na slobodu, bezpečnosť, rešpektovanie súkromného a rodinného života, ochrana osobných údajov
  • Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
  • Sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda zhromažďovania a združovania
  • Právo na vzdelanie, sloboda voľby povolania, právo na prácu, sloboda podnikania, vlastnícke práva

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR vrámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádazanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá APEX, a.s.