PRE ŠKOLY

PREHLIADKA - EXPOZÍCIA MÚZEUM OBETÍ KOMUNIZMU

Komentovaná prehliadka múzea. Žiaci aj vďaka video-príbehom môžu spoznávať skúsenosti perzekvovaných ľudí z obdobia komunizmu na Slovensku.

Predstavíme Mapu obetí komunizmu a súčasťou prehliadky je aj Knižnica samizdatu a exilovej literatúry R. Fibyho, v ktorej ukazujeme, akými kreatívnymi spôsobmi šírili ľudia informácie počas cenzúry.

Miesto: Moyzesova 24
Kapacita: max 30 osôb.
Dĺžka: približne 1 hod 30 min
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Kľúčové slová: totalita, politické procesy, kolektivizácia, typy perzekúcií, okupácia 1968, normalizácia, disent, sviečková manifestácia, samizdat
Cenník (Pedagogický doprovod zadarmo)

NOVÁ - EXPOZÍCIA BÝVALÁ KRAJSKÁ VÄZNICA ŠtB V KOŠICIACH

V budove súčasnej Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1 máme expozíciu, ktorá sa venuje bývalej krajskej väznici ŠtB.

Študentom v nej, priblížime tvrdé praktiky vypočúvania a hrubého porušovania ľudských práv politických väzňov počas komunizmu. Odprezentujeme základné fakty, ukážeme 3D model budovy väznice a zachovanú celu.

Miesto: Pribinova 1
Kapacita: max 25 osôb.
Dĺžka: 1 hod.
Vstupy: štvrtok 8:00, 9:00, 10:00, 12:00
*na vstup so skupinou sa objednajte Kontakt
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Kľúčové slová: totalita, politické procesy, ŠtB, 50-te roky
Cenník (Pedagogický doprovod zadarmo)

Expozícia - Bývalá krajská väznica ŠtB v Košiciach

WORKSHOPY

Workshop je interaktívna hodina s vyškoleným lektorom, počas ktorej môžete vojsť so žiakmi hlbšie do tém, ktoré si môžete vybrať nižšie. Témy sú vhodné v rámci predmetov:

 • Dejepis
 • Občiansku náuku – Ľudské práva a slobody
 • Slovenský jazyk a literatúru
 • Náboženstvo
 • Etiku

Miesto: Moyzesova 24
Kapacita: max 30 osôb.
Dĺžka: 1 hod.
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Cenník
(Pedagogický doprovod zadarmo)

*dostupné pre návštevníkov, ktorí absolvovali prehliadku

Kritické myslenie a ochrana ľudských práv a hodnôt

*vhodné najmä pre občiansku náuku, dejepis, mediálnu výchovu

Zahŕňa:

 • Ľudské práva vs. extrémizmus v právnom poriadku našej republiky
 • Základy kritického myslenia a ich aplikácia v živote
 • Logické uvažovanie a vyhodnocovanie informácií
 • Spoločenská nebezpečnosť extrémizmu a radikalizmu
Workshopy z oblasti - Obdobie tvrdých perzekúcií 1948 - 1968

*vhodné najmä pre dejepis

Vyber tému workshopu:

 • Odvlečení do gulagov v Sovietskom zväze
 • Tábory nútenej práce
 • Pomocné technické prápory (PTP)
 • Politickí väzni a odsúdení
 • Utečenci cez hranice – železnú oponu
 • Obete násilnej kolektivizácie
 • Prenasledovanie cirkví
 • Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi
 • Akcia „B“ (byty)
 • Popravení a zomretí vo väzniciach
 • Obete okupácie 1968
Workshopy z oblasti - Samizdat a exilová literatúra

*vhodné najmä pre slovenský jazyk a literatúru a dejepis

Vyber tému workshopu:

 • Periodický samizdat
 • Knižný samizdat
 • Pašovanie literatúry
 • Audio – samizdat
 • Košický videodabing
 • Zahraničný rozhlas
Workshopy z oblasti - Obdobia normalizácie 1969 - 1989

*vhodné najmä pre dejepis, náboženstvo

Vyber tému workshopu:

 • Začiatky normalizácie
 • Opustenie republiky
 • Nepriateľské osoby a akcie Štátnej bezpečnosti
 • Disidenti, chartisti
 • Tajná cirkev, laický apoštolát
 • Politické previerky a čistky
 • Niektoré súdne procesy počas normalizácie
 • 24. jún – Deň pamiatky obetí komunistického režimu (Silvester Krčméry)
 • Mená obetí komunizmu na Slovensku a ich databáza

Kontaktný formulár