PONÚKAME

PREHLIADKA

Komentovaná prehliadka múzea. Žiaci aj vďaka video-príbehom môžu spoznávať skúsenosti ľudí s perzekúciami z obdobia komunizmu na Slovensku.
Predstavíme Mapu obetí komunizmu a súčasťou prehliadky je aj Knižnica samizdatu a exilovej literatúry R. Fibyho, v ktorej ukazujeme, akými kreatívnymi spôsobmi šírili ľudia informácie počas cenzúry.

Kapacita: max 30 osôb.
Dĺžka: približne 1 hod 30 min (2 hod vyučovacie).
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Cenník (Pedagogický doprovod zadarmo)

WORKSHOPY

Workshop je interaktívna hodina s vyškoleným lektorom, počas ktorej môžete vojsť so žiakmi hlbšie do tém, ktoré si môžete vybrať nižšie. Témy sú vhodné pre:

 • Dejepis
 • Občiansku náuku – Ľudské práva a slobody
 • Slovenský jazyk a literatúru
 • Náboženstvo
 • Etiku

Kapacita: max 30 osôb.
Dĺžka: 1 hod. (1-2 hodiny vyučovacie)
Vhodné pre: II. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
Cenník
(Pedagogický doprovod zadarmo)

NOVÉ
Kritické myslenie a ochrana ľudských práv a hodnôt

Témy:

Ľudské práva vs. extrémizmus v právnom poriadku našej republiky

Obdobie tvrdých perzekúcií 1948 - 1968

*vhodné najmä pre dejepis

Témy:

 • Odvlečení do gulagov v Sovietskom zväze
 • Tábory nútenej práce
 • Pomocné technické prápory (PTP)
 • Politickí väzni a odsúdení
 • Utečenci cez hranice – železnú oponu
 • Obete násilnej kolektivizácie
 • Prenasledovanie cirkví
 • Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi
 • Akcia „B“ (byty)
 • Popravení a zomretí vo väzniciach
 • Obete okupácie 1968
Samizdat a exilová literatúra

*vhodné najmä pre slovenský jazyk a literatúru a dejepis

Témy:

 • Periodický samizdat
 • Knižný samizdat
 • Pašovanie literatúry
 • Audio – samizdat
 • Košický videodabing
 • Zahraničný rozhlas
Obdobia normalizácie 1969 - 1989

*vhodné najmä pre dejepis

Témy:

 • Začiatky normalizácie
 • Opustenie republiky
 • Nepriateľské osoby a akcie Štátnej bezpečnosti
 • Disidenti, chartisti
 • Tajná cirkev, laický apoštolát
 • Politické previerky a čistky
 • Niektoré súdne procesy počas normalizácie
 • 24. jún – Deň pamiatky obetí komunistického režimu (Silvester Krčméry)
 • Mená obetí komunizmu na Slovensku a ich databáza
Ľudské práva a kvalita života

*vhodné najmä pre občiansku náuku a dejepis

Témy:

 • Ľudské práva od roku 1945 po súčasnosť
 • Právo na slobodu, bezpečnosť, rešpektovanie súkromného a rodinného života, ochrana osobných údajov
 • Dôstojnosť a nedotknuteľnosť osoby
 • Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
 • Sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda zhromažďovania a združovania
 • Právo na vzdelanie, sloboda voľby povolania, právo na prácu, sloboda podnikania, vlastnícke práva

Najobľúbenejšie témy - pomáhame vám vybrať si

Témy:

Politickí väzni a odsúdení: Predstavenie cesty politického väzňa. Konkrétny dopad diktatúry na človeka.
Vhodné pre dejepis a občiansku náuku.

Opustenie republiky: Beznádej ľudí po okupácii v roku 1968. Aké bolo cestovanie a proces emigrácie.
Vhodné pre dejepis, občiansku náuku.

Tajná cirkev, laický apoštolát: Príbeh cirkvi a vzopretie sa. Potláčanie práva náboženskej slobody. Sviečková manifestácia.
Vhodné pre náboženskú výchovu, dejepis, občianska náuku.

Pašovanie literatúry: Dokument Stopy v snehu a diskusia k nemu. Vhodné pre Slovenský jazyk, Dejepis.

Ľudské práva od roku 1945 po súčasnosť: Vývoj ľudských práv a slobôd vo svete a na Slovensku.
Vhodné pre občiansku náuku.

Sloboda prejavu a právo na informácie, sloboda zhromažďovania a združovania: Právo na protest, zakladanie strán, združení dnes a počas komunistického režimu. Vhodné pre občiansku náuku.

Kontaktný formulár