Tichosť Utrpenie Oslava

Hrdinov

Expozícia otvorená ku príležitosti výročia obetí komunizmu na Slovensku umožňuje nahliadnuť pod pokrievku príbehov väznených a mučených preživších.

Prečo Múzeum obetí komunizmu vzniklo?

Na Slovensku sa viac ako 10 rokov rozpráva o potrebe vzniku múzea komunizmu, ale zatiaľ sa nepodarilo vybudovať múzeum, ktoré by pripomínalo nedávnu históriu obdobia komunizmu. Po takmer 32 rokoch od jeho pádu komunizmu sa podarilo vybudovať prvé multimediálne múzeum, ktoré sa zameriava predovšetkým na ľudí, ktorí sa stali obeťami vo vlastnej krajine.  Múzeum otvára tému obetí, ktoré počas 40 rokov trvania komunizmu boli perzekvovaní z rozličných politických dôvodov. Pokrýva dve obdobia komunizmu – roky 1945 až 1968 – tzv. tvrdých perzekúcií  a obdobie od roku 1969 až po rok 1989 – tzv. obdobie normalizácie, keď boli občania perzekvovaní sofistickými metódami, ktoré držali ľudí v neustálom strachu.

Aj počas krátkeho pobytu v múzeu sa jeho návštevník ako keby prešiel a zastavil sa pri  míľnikoch, ktoré charakterizujú rozličné obdobia aj formy perzekúcií. Zároveň si môže vypočuť  video svedectvá tých, ktorí  sa stali triednymi nepriateľmi vo svojej krajine.

Poslanie

Poslaním Múzea obetí komunizmu je spoznávať nedávnu históriu. Zamýšľať sa nad ňou aj spoznávať príčiny, ktoré viedli k neľudskému zaobchádzaniu s obeťami. Poslaním Múzea je tiež vyhľadávať ešte žijúce obete komunistického režimu alebo ich deti a rodiny a spoznávať ťažký život svojich predkov. Na to má slúžiť aj mapa obetí komunizmu na Slovensku, na ktorej sú jednotlivé obce označené symbolmi, ktoré zobrazujú, aké obete priniesli ich obyvatelia. Každá obec má konkrétny zoznam ľudí podľa druhu perzekúcie. O týchto témach sa počas komunizmu mlčalo a z neznámych príčin sa mlčí doposiaľ. Úlohou Múzea je otvárať tieto témy a rozprávať sa o nich doma, v škole aj v spoločnosti.

Poslaním Múzea obetí komunizmu je spoznávať nedávnu históriu

Poslaním Múzea obetí komunizmu je spoznávať nedávnu históriu

Poslaním Múzea obetí komunizmu je spoznávať nedávnu históriu

Poslaním Múzea obetí komunizmu je spoznávať nedávnu históriu

Poslaním Múzea obetí komunizmu je spoznávať nedávnu históriu

Zamýšľať sa nad ňou aj spoznávať príčiny, ktoré viedli k neľudskému zaobchádzaním s obeťami

Zamýšľať sa nad ňou aj spoznávať príčiny, ktoré viedli k neľudskému zaobchádzaním s obeťami

Zamýšľať sa nad ňou aj spoznávať príčiny, ktoré viedli k neľudskému zaobchádzaním s obeťami

Čo je cieľom Múzea obetí komunizmu?

Cieľom Múzea je poskytnúť informácie najmä stredoškolskej mládeži, učiteľom histórie, ale aj bežným návštevníkom v prístupnej podobe. Krátke video príbehy umožnia návštevníkom spoznávať formy perzekúcií, ale aj spôsob, akým sa obete týchto perzekúcií k prenasledovaniu postavili. Mnohí dokázali znášať nevyhnutné utrpenie statočne, zostali verní pravde a nepodľahli klamstvám a lžiam, ktoré ich obviňovali často z absurdných vecí.

Napísali o nás

V Košiciach vzniklo ako súkromná iniciatíva múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku, ktoré si pripomína obete komunistických represálií a čistiek.

Andrej Bán, Denník N, 25. júna 2021

Komunisti udržiavali v ľuďoch strach. Vedeli, že kto sa bojí, ten je poslušný. Pavol Hric je podnikateľ, ktorý pracuje v Košiciach vo firme zaoberajúcej sa informačnými systémami. Za predchádzajúcej éry sa aktívne angažoval v tajnej cirkvi. Po Nežnej revolúcii vyvíjal mnohé aktivity zamerané na to, aby sa na toto obdobie našich dejín nezabudlo. V júni tohto roku sa mu po niekoľkoročnom úsilí podarilo otvoriť Múzeum obetí komunizmu.

Jana Vinterová, Denník Postoj 5. júl 2021

Košice predbehli Bratislavu. Majú prvé Múzeum obetí komunizmu. Pri vchode čaká návštevníka nápis: Obete komunizmu nám pripravili cestu k dnešnej slobode. Ale až keď prejde celým múzeom, tak pocíti závažnosť tých slov.

František Mikloško, Štandard, 25. júna 2021

Po odchode tankov to trvalo 32 rokov. Východ má vlastné múzeum obetí komunizmu. Nájdite si medzi nimi vašich príbuzných.

Lenka Haniková, Judita Čermáková, Korzár Košice, 29. jún 2021