Skip to main content

Felber Anton

Felber Anton

† 1923

Bol obvinený za neúčasť na povinnej brigáde a v rokoch 1945-1948 bol odvlečený do gulagu Nuzal vo Vladikaukaze. Po návrate ho ŠtB poslala na dvojročnú prevýchovu do tábora nútených prác v Čechách

Zo života Jozefa

Your Life, Rejuvenated