Skip to main content

Imrich Gallik

Imrich Gallik

† 1926

V marci 1945 ho bezpečnostné orgány NKVD a Ľudových milícií odviedli na kruté vyšetrovanie, po ktorom nasledoval tri a pol ročný pobyt v sovietskom pracovnom lágri. V decembri 1948 sa opäť šťastne vrátil domov.

Zo života Jozefa

Your Life, Rejuvenated