Skip to main content

Košút Ján

Košút Ján

* 1926

Bol v rokoch 1945 -1953 odvlečený do pracovných táborov: OLP 33 NKVD, Jagrinlag a Ozerlag- Sibír. Obvinený Rusmi za nástup na povinný výcvik do Slovenskej armády a následne v rokoch 1945 -1953 odvlečený do pracovných táborov OLP 33 NKVD, Jagrinlag a Ozerlag - Sibír.

Zo života Jozefa

Your Life, Rejuvenated