Skip to main content

Začalo sa pravidelné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenčine

Začalo sa pravidelné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenčine

Začalo sa pravidelné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenčine

Späť na kalendárium

03. Júl. 1949

Rádio bolo založené v roku 1929, krátko po vzniku samostatného mestského štátu Vatikán. Prvé vysielanie zahájil 12. februára 1931 sám Pius XI. latinským príhovorom. Pravidelné denné vysielanie slovenskej redakcie sa začalo 3. júla 1949. Program sa zameriaval predovšetkým na sprístupnenie príhovorov, ancyklík a inej činnosti pápeža a Svätej stolice, na informovanie o živote Slovákov v slobodnom svete, o púťach Slovákov do Ríma a mnohých dôležitých udalostiach týkajúcich sa života katolíckej cirkvi. Komunistický režim negatívne vnímal, že Vatikánsky rozhlas informoval o perzekúciách cirkvi a veriacich na Slovensku a v ďalších komunistických štátoch. Vysielanie Vatikánskeho rozhlasu v slovenčine patrilo na území Slovenska a v období totality medzi najpočúvanejšie, a najmä v druhej polovici 80. rokoch prispelo k aktivizácii veriacich.

(zdroj ÚPN)

Leave a Reply