Skip to main content
Odvlečení do gulagov

Felber Anton

By 1. februára 202130 januára, 2024No Comments

Felber Anton

* 1923

Bol obvinený za neúčasť na povinnej brigáde a v rokoch 1945-1948 bol odvlečený do gulagu Nuzal vo Vladikaukaze. Po návrate ho ŠtB poslala na dvojročnú prevýchovu do tábora nútených prác v Čechách.

PREHRAŤ VIDEO