Skip to main content

Ján Minárik odsúdený na 25 rokov

Ján Minárik odsúdený na 25 rokov

Ján Minárik odsúdený na 25 rokov

Späť na kalendárium

2. Október. 1949

Ján Minárik sa narodil 28.júna 1927 v obci Dvorianky, v niekdajšom okrese Sečovce. V roku 1949 začal pracovať v nemocnici Milosrdných bratov. Tu sa zoznámil s istým študentom Stanislavom, ktorý bol členom protikomunistickej organizácie. Ján Minárik a Jozef Eštok založili pobočku na Slovensku a rozhodli sa újsť do Rakúska. Ištoka pri úteku chytili, no Minárik sa dostal do Viedne, kde sa ho ujala „Slovenská národná rada v zahraničí“ a vedúci organizácie Biela légia Jozef Vicen. Vo Viedni bol 5 týždňov, počas ktorých ho Vicen naučil morzeovku a základy rádiotelegrafie. Dostal od Vicena inštrukcie, ako postupovať na Slovensku a získavať ľudí, ktorí by boli posielaní do zahraničia a školení v rádiotelegrafických a iných odboroch. Po návrate domov Minárik zorganizoval asi 200 ľudí, ktorí sa zapojili do protikomunistického odboja v Bielej légii.

(zdroj kniha Zločiny komunizmu)

Leave a Reply