Skip to main content

Odsúdení za velezradu kňazi L.Maitner a J.Ludrovský

Odsúdení za velezradu kňazi L.Maitner a J.Ludrovský

Odsúdení za velezradu kňazi L.Maitner a J.Ludrovský

Späť na kalendárium

22. Február. 1952

Ferdinad Totka odsúdený na 22 rokov (prevádzač,8.4.1951 prechod hranice pre rozvodnenú rieku Moravu sa nepodaril), Viliam Mitošinka odsúdený na 20 rokov (), František Buzek odsúdený na 18 rokov (), Leonard Tikl odsúdený na 15 rokov (), Štefan Sandtner odsúdený na 15 rokov (), Ján Brichta odsúdený na 15 rokov (), Augustín Hercog odsúdený na 14 rokov (), Andrej Dermek odsúdený na 14 rokov (), Jozef Pavlík odsúdený na 14 rokov (), Anton Semeš odsúdený na 14 rokov (), Emil Šafár odsúdený na 14 rokov (), František Minarových odsúdený na 14 rokov (), Pavol Pobieckyodsúdený na 13 rokov () Justín Beňuška odsúdený na 12 rokov (), Anton Srholec odsúdený na 12 rokov (), Jozef Bazala odsúdený na 12 rokov (), Anton Kyselý odsúdený na 12 rokov a ďalší.

(zdroj kniha Zločiny komunizmu)

Leave a Reply