Skip to main content

Odsúdený František Kubala za velezradu

Odsúdený František Kubala za velezradu

Odsúdený František Kubala za velezradu

Späť na kalendárium

29. September. 1953

Bol hlavným pomocníkom F.Revesa pri organizovaní útekov duchovných osôb do zahraničia. Jeho intenzívna spolupráca s Revesom trvala od júla 1951 do mája 1952. J.Kubala sa ukázal ako obozretný a neúnavný organizátor útekov rehoľníkov a kňazov z internačných a kárnych kláštorov. Mnohým po úteku zabezpečil bezpečný úkryt pred emigráciou a nakoniec sprostredkoval cez Revesa aj ich emigráciu. Za všetkých je treba spomenúť tajne vysväteného biskupa Pavla Hnilicu a známeho básnika Andreja Šubíka – Žarnova. ŠtB Kubalu zatkla a bol postavený pred súd s obžalobou z velezrady. Odsúdený bol na 15 rokov väzenia.

(zdroj kniha Zločiny komunizmu)

Leave a Reply