Skip to main content

Odsúdený rehoľný kňaz dominikán Pius Ján Krivý

Odsúdený rehoľný kňaz dominikán Pius Ján Krivý

Odsúdený rehoľný kňaz dominikán Pius Ján Krivý

Späť na kalendárium

17. Január. 1955

Vo svojích kázňach po roku 1948 poukazoval na prenasledovanie cirkvi. Verejne čítal a rozširoval pastiersky list z 15.6.1949. Za túto činnosť ho vyšetrovala ŠtB v Košiciach. Pred hrozbou ďalšieho vyšetrovania ešte v roku 1949 prešiel do ilegality Ukrýval sa v Prešove, Košiciach, Ždiari, Bzinách,v Ústí na Orave a inde. V atmosfére strachu a prenasledovania usporiadal Krivý v roku 1951 dve duchovné cvičenia (exercície) pre troch kňazov a šiestich vysokoškolákov z lesníckej školy v Košiciach. Pius Krivý unikal prenasledovaniu až do roku 1954, keď ho 4.8. zatkli v Tatranskej Lomnici. Po vyšetrovaní bol postavený pred súd. Počas vyšetrovania ho obviňovali z členstva v Bielej légii. Krajský súd v Košiciach ho 17.1.1955 odsúdil na 18 rokov väzenia. V súvislosti s Piom J.Krivým bolo v rokoch 1954 – 1956 odsúdených 18 osôb na nižšie tresty v rozpätí 8 mesiacov až 3 roky okrem vysokého trestu pre Karola Uhlárika na 12 rokov

(zdroj dominikani.sk)

Leave a Reply

three × one =