Skip to main content

Proces so skupinou rehoľníkov (lazaristov)

Proces so skupinou rehoľníkov (lazaristov)

Proces so skupinou rehoľníkov (lazaristov)

Späť na kalendárium

5. Február. 1953

Z iniciatívy lazaristov sa realizoval pokus vytvoriť ilegálny kňazský seminár v Nitre. Dušou tajného bohosloveckého učilišťa bol lazarista páter Štefan Krištín, ktorý utiekol zo sústreďovacieho kláštora v Hronskom Beňadiku a ukrýval sa v Chrenovej a v Nitre. Tajný seminár začal fungovať v septembri 1950. Dňa 29.10.1951 na základe udania zatkla ŠtB šiestich bohoslovcov a Š.Krištína. Pri vyšetrovaní podrobili všetkých fyzickému týraniu. ŠtB pripravila väčší proces a do vykonštruovanej  skupiny zaradila aj ľudí, ktorí ukrývali Š.Krištína, R.Púchovského, J.Hutyru a podieľali sa na získavaní preukazov totožnosti pre ukrývajúcich sa kňazov. Proces s celou skupinou sa konal 5.2.1953 pred Krajským súdom v Nitre. Štefan Krištín bol odsúdený na doživotie, Vojtech Krištín na 10 rokov väzenia, Ján Havlík na 14 rokov, Bohuslav Pikala na 18 rokov, jezuita Pavol Horský za styk so Š.Krištínom vo veci získavania občianskeho preukazu pre P.Hnilicu na 10 rokov, Florina Barbara Boehnigová na 15 rokov, Vincencia Anna Hansková na 15 rokov, Anton Korec (úradník, brat J.Ch.Korca za odcudzenie 5 tlačív občianskych preukazov na MNV v Dolných Obdokoviciach) na  10 rokov a iní.

(zdroj kniha Zločiny komunizmu)

Leave a Reply

nine + 8 =