Skip to main content

Titus Zeman odsúdený na 25 rokov väzenia

Titus Zeman odsúdený na 25 rokov väzenia

Titus Zeman odsúdený na 25 rokov väzenia

Späť na kalendárium

22. Február. 1952

Blahoslavený Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov.. Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus. Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia .Titus Zeman bol vyhlásený za blahoslaveného v Bratislave 30. septembra 2017

(zdroj www.tituszeman.sk)

Leave a Reply