Skip to main content

začala vysielať rozhlasová stanica Slobodná Európa

začala vysielať rozhlasová stanica Slobodná Európa

začala vysielať rozhlasová stanica Slobodná Európa

Späť na kalendárium

1. Máj. 1951

Rozhlasová stanica Rádio Slobodná Európa bola počas studenej vojny dôležitým prostriedkom, ktorý prinášal obyvateľom východnej Európy necenzurované informácie, prinášal nádych slobody. Práve preto sa stala od začiatku jedným z najväčších nepriateľov komunistického režimu. Národný výbor pre Slobodnú Európu, ktorý si vytýčil cieľ získať finančné prostriedky a zorganizovať štáb pracovníkov novej rozhlasovej stanice, vznikol 1. júna 1949. Rozhlasová stanica mala dve sídla – v New Yorku, kde sa nachádzalo riaditeľstvo celej RFE, a v Mníchove, kde bol hlavný štáb vysielania, s tým, že Mníchov bol až do zlúčenia v roku 1976 podriadený New Yorku. Oficiálne vysielanie pre poslucháčov v Československu začala stanica Rádio Slobodná Európa z Mníchova 1. mája 1951.
V roku 1993 sa československá redakcia rozdelila na slovenskú a českú. V tom istom roku sa vytvorila aj slovenská redakcia v Bratislave. Vysielanie pre Česko a Slovensko sa definitívne skončilo po 51 rokoch, 30. septembra 2002.

(zdroj ÚPN)

Leave a Reply