Skip to main content
Pomocné technické prápory

Bartko Ondrej

By 1. februára 202130 januára, 2024No Comments

Bartko Ondrej

* 1928

Ondrej Bartko zostal ako jediný súkromne hospodáriaci roľník v meste Kežmarok. Pozemky, dedičstvo otcov si mimoriadne vážil, lebo vedel, že aj jeho otec bol musel ťažko zarábať v Amerike Ondrej nechcel vstúpiť do JRD, za čo bol niekoľko rokov Vojenských táboroch nútených prác.

PREHRAŤ VIDEO