Skip to main content
Pomocné technické prápory

Fiala Ladislav

By 1. februára 20211 júla, 2021No Comments

Fiala Ladislav

* 1932

Ladislav Fiala sa dostal do PTP roku 1953, lebo komunisti tak rozhodli kvôli angažovanosti jeho otca, ktorý založil skauting vo Svätom Jure a počas II. svetovej vojny bol premenovaný na Hlinkovú mládež. Problémy, ktoré mal kvôli otcovej minulosti ho viedli k názoru zbytočne sa do vecí nemontovať, a hlavne neubližovať druhým.

PREHRAŤ VIDEO

Leave a Reply

5 × 5 =